September

Att upptäcka skogen 
Friluftsliv ger naturkänsla, rörelseglädje och gemenskap. För barn handlar det om att uppleva naturen, få röra sig fritt och ha roligt. Genom Friluftsfrämjandet kan man delta i olika verksamheter redan från 1 års ålder tillsammans med andra barn, vuxna och föräldrar.
 
Barn mellan 1 och 2 år kan vara med i Skogsknopparna. Här får de en första kontakt med naturen.
 
Barn mellan 3 och 4 år kan vara med i Skogsknyttarna. Här får de upptäcka och utforska naturen genom lek. De får friluftsvana och lär sig tycka om att vistas i naturen.
 
Barn mellan 5 och 6 år kan vara med i Skogsmulle. Här får de fortsätta att upptäcka naturen genom lekar och lära sig de vanligaste växterna och djuren i skogen.
 
Från 6 års ålder kan barn bli Strövare. Då blir det lite tuffare med upptäcktsfärder och vandringar i naturen under höst, vinter och vår.
 
September