« Tillbaka till Pedagoginfo

Varför är det viktigt att röra på sig?

En tendens i idag är att barn rör mindre på sig. Utevistelse och spontan lek har ersatts med mer stillasittande aktiviteter. Rädslan att släppa ut småbarn utan uppsikt att leka, har ökat och är fullt förståelig. Samtidigt innebär detta att vi på något sätt begränsar och passiviserar våra barns möjligheter till spontan och kreativ rörelse, något som alltid kommer att förbli en av de viktigaste faktorerna för utveckling och inlärning.

Med ovanstående i tanke är det idag ännu viktigare att vuxna runt barnet, föräldrar och personal under trygga förhållanden tar tillvara barnens intresse, nyfikenhet och medfödda behov av rörelse, för en mer aktiv livsstil. Det är också viktigt som vuxen att föregå med gott exempel och visa barnen att rörelse är en del av vardagen.

Rörelse gör att kroppen blir starkare och friskare. Genom fysisk aktivitet belastar vi vårt skelett, så att ny stark benmassa bildas. Fysisk aktivitet i kombination med goda kostvanor påverkar våra minnesfunktioner och förhindrar övervikt. Fysisk aktivitet ger i regel bättre sömn, troligtvis på grund av bättre reglering av ämnesomsättningen och kroppstemperaturen samt för att olika lugnande hormoner frigörs. Genom rörelse och lek utvecklas även social kompetens, att förstå omvärlden samt att hantera känslor och stress.

Att befästa och variera det grundläggande rörelsemönstret i tidig ålder är viktigt. Detta ger en större rörelseerfarenhet, ökad kroppsmedvetenhet och bättre självförtroende. Barnet blir då mer intresserat av att själv söka sig till nya och svårare aktiviteter som utvecklar.

Barn blir alltid vad vi skapar dem till. Det vi förväntar av barnen plockar vi också fram hos dem. Att på ett lekfullt sätt uppmuntra barn till att röra på sig är att utveckla en livslång kapacitet. En aktiv livsstil ökar våra barns möjligheter till en bättre hälsa och förebygger livsstilssjukdomar längre fram i livet.   

Christer Sandberg
christer.sandberg@mti.m.se
Idrottslärare och ansvarig för MTI

Rekommenderad läsning: Publikationer från Folkhälsoguiden som t ex Barn och fysisk
aktivitet, Små barns fysiska aktivitet, Spring i benen och myror i kroppen. 

 Rorelse