Vad händer på gården

Nu har bönderna bråda dagar - ett säkert vårtecken!

I början av april brukar mjölkbönderna i Skåne och södra Sverige börja med sitt vårbruk.  Du märker att det är något på gång om du är ute på landet. Helt plötsligt dyker det upp traktorer, plogar, harvar och andra maskiner på vägarna. Det är bönderna som är på väg ut till sina åkrar.

Men traktorerna går inte att köra lika fort som bilar, det är därför de kör så sakta. Bilarna får ligga bakom traktorn i en kö - och vänta på att bonden ska svänga av vägen. Men det är ofta bara korta sträckor mellan fälten som bönderna måste köra sina traktorer på den stora vägen.

När du ser traktorer och andra maskiner på de stora vägarna, så är det ett säkert vårtecken! Det betyder att våren är här och att det snart blir sommar!

Men, var är bönderna på väg med sina traktorer och maskiner?

De är på väg till sina åkrar. Åkrar är stora fält som nästan ser ut som fotbollsplaner. På dessa åkrar odlar Skånemejeriers mjölkbönder olika grödor och säd.  De vanligaste sädesslag som odlas i Sverige är: vete, korn, havre, råg och rågvete. Många mjölkbönder odlar även gräs, klöver, timotej och raps och andra grödor, som blir bra och nyttigt foder för korna.

Bönderna vill ha bra väder

För att mjölkbönderna ska få så mycket skörd som möjligt, måste de noggrant förbereda jorden på åkrarna, så att det är lätt att få ner frön i marken. När solen skiner och det blåser "lagom" mycket, ger sig bönderna gärna ut för att så frön på sina åkrar.

Efter en lång och kall vinter, då marken varit frusen, är jorden hård.  Därför måste jorden luckras upp. Och eftersom det är ett tungt arbete använder bonden olika maskiner till sin hjälp. Här är några exempel:

Först ska åkern gödslas

1. Allra först måste bonden gödsla sin åker. Gödsel kan komma naturligt från kossornas "bajs", som innehåller mycket näring som jorden suger upp. Det kossorna äter kommer ut i marken och återanvänds. Det brukar kallas för "naturens eget kretslopp". Men bönderna kan även använda så kallad konstgödsel (dock inte om de är ekologiska KRAV-bönder).

För att kunna sprida sin gödsel på åkern, har bonden en vagn som han kopplar till traktorn. Sedan kör han runt på åkern och släpper ut gödseln på marken. Det finns särskilda så kallade gödselspridare.

Sedan är det dags att plöja

2. Bara några timmar efter att jorden har gödslats,  brukar bonden börja plöja. Det innebär att jorden luckras upp genom att      plogen vänder på jorden, för att den ska vara så fräsch och "mullig" som möjligt. Till sin hjälp har bonden en plog som han sätter fast bak på traktorn. Plogen ser ut så här:

Plog Mars 2013

Foto: Lantmännen Maskin AB

Sedan ska det harvas och vältas:

3. När bonden har använt plogen är det dags för nästa maskin, som kallas för harv.  Bonden sätter harven bak på traktorn och kör sedan några vändor på åkern. Harven gör att jorden blir uppluckrad och torr, men framförallt blir den jämn och fin och lätt att så grödor på. Harven ser ut så här:

Harv Mars 2013

Foto: Lantmännen Maskin AB   

4. Bonden kan också använda en så kallad vält, för att luckra upp jorden. Den ser ut så här:

Valt

Foto: Lantmännen Maskin AB

Och sedan är det dags att så…

5. När marken är jämn och fin, kommer såmaskinen fram. Den hjälper bonden att fördela frön som ska ner i jorden. Såmaskinen ser ut så här:

Samaskin Mars 2013 

Nu har bonden gjort klart en del av sitt "vårbruk". Nu måste han vänta några veckor tills de små grödorna börja sticka upp ur marken. Sedan hoppas han förstås på bra väder för att hans åkrar ska ge en bra skörd, med mycket gräs, havre, majs eller raps. Om mjölkbonden får en bra skörd, får korna mumsa i sig extra mycket nyttigt närproducerat foder - och det tycker kossan om… Ju bättre och nyttigare föda kossan får, desto godare blir mjölken!

Testa din maskinkunskaper här 

http://www.kalvin.mu