« Tillbaka till Pedagoginfo

Synen på mättat fett på väg att förändras

European Dairy Association (EDA) arrangerade nyligen en konferens med titeln "Policy Conference on Saturated Fat and Dairy for Health".
Inledningsanförandet hölls av professor Arne Astrup från Köpenhamns Universitet. Han konstaterade att dagens kostrekommendationer förespråkar ett minskat intag av mättat fett. Enligt nya forskningsdata som framkommit på senare år verkar det inte finnas något samband mellan mättat fett och risk för hjärt- kärlsjukdom. Astrup menar att ett paradigmskifte är på gång vad gäller synen på mättat fett och poängterade vikten av att fokusera på livsmedel och inte enskilda näringsämnen. Om man drar ner på konsumtionen av mättat fett så äter man något annat istället. Och byts det mättade fettet ut mot kolhydrater så ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.

Arne Astrups budskap stöddes också av Professor Ian Givens, University of Reading, som vidareutvecklade betydelsen av mjölkkonsumtion genom att visa på minskad förekomst av bland annat diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom för de som konsumerar mer mjölk- och mjölkprodukter än de som konsumerar mindre. 

Vetenskapliga publikationer visar: Inget samband mellan fett eller mättat fett och hjärtsjukdom

  1. Berglund B, et al. Fettintag och kardiovaskulär hälsa - är vi helt felinformerade? Läkartidningen 2007;49:3780-4.
  2. Siri-Tarino PW, et al. Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease.Am J Clin Nutr. 2010 Jan 13. [Epub ahead of print]
  3. Skeaff CM, et al. Dietary Fat and Coronary Heart Disease: Summary of Evidence from Prospective Cohort and Randomised Controlled Trials.Ann Nutr Metab 2009;55:173-201.
  4. Mente A, et al. A Systematic Review of the Evidence Supporting a Causal Link Between Dietary Factors and Coronary Heart Disease. Arch Intern Med. 2009;169(7):659-669.

Läs mer

Läsvärt om laktosintolerans

Bygg er egen kompost

Att bygga relation

Smor1