Skolmåltiden – mer än bara mat!

Den svenska traditionen att varje dag servera varm skolmat är på många sätt unik. Skolmåltiden kan vara avgörande för att skapa jämlika förutsättningar för lärande och hälsa och är så mycket mer än maten på tallriken.

Vad kan du på din skola göra för att lyfta skolmaten? Hur kan ni på bästa sätt utnyttja måltidens möjligheter att förmedla viktig kunskap för livet?

Hur gör man för att väcka en lustfylld nyfikenhet för mat och hälsa hos unga människor?

Maten som pedagogik och kulturbärare

När skolmåltiden får bli en integrerad del av skolans verksamhet bidrar det på många sätt till en förståelse för hur allting hänger ihop; kost, rörelse, sinnen, sömn och lärande.

Måltiden i skolan tränar eleverna i att äta i sociala sammanhang och skapar förutsättningar för deras matvanor, hälsa och lärande. Mätta och nöjda elever presterar bättre, är mer sällan i konflikt, äter mindre av skräpmat och är mer aktiva i sitt sätt att ta del av verksamheten.

Skolmåltiden är en del av något stort. Näringen och energin bidrar starkt till studieresultaten; den som når sina mål i skolan har kommit en bra bit på väg mot att uppfylla sina drömmar!

 

Kommunikation och känsla
Skolmåltiden ger möjligheter att lära sig mer om bra råvaror, tillagning och variation. Ökad kunskap om maten minskar svinnet och bygger självförtroende hos eleverna. Att sätta ord på sina känslor och träna på att prata om smak utvecklar språket och är ett sätt att lära sig använda sina sinnen.

De vuxnas närvaro är viktig och oavsett vilken roll man har kan man vara en förebild vid pedagogiska måltider: lärare och pedagoger, vaktmästare, rektor, personal från skolhälsovården och fritids.

  • Lägg lite extra omsorg kring känslan och kommunikationen. Ett enkelt och tydligt sätt är att berätta om vad som serveras med fina skyltar; huvudrätten och alternativen, och salladsbordet.
  • Visa upp verksamheten och låt elever, föräldrar och media lära känna er. Att man vet vilka som lagar maten har stor betydelse för känslan och helhetsintrycket. Fantasier och rykten startar ofta på grund av för lite insyn och bristande kommunikation.

Minska stressen!
Struktur såsom schemaläggning, städning och hygienfrågor, samt vuxennärvaro påverkar tryggheten och lärandet. Otrygghet och höga ljudnivåer skapar stress. Bygg bort slammer och ljud från maskiner. Sätt bästa möjliga ljuddämpning i centrum när ni möblerar och köper in material.

Det finns många anledningar till att eleverna får för lite tid vid sin plats i matsalen, t ex bristande planering, långa köer och ogenomtänkt logistik. Hur kan detta förbättras hos er?

  • Studera hur gästerna rör sig i måltidsrummet. Rita upp och kartlägg hur man hämtar sin mat, sallad, bröd och dryck. Kan man göra förbättringar i flödet och logistiken? Hur blir man bemött? Hur doftar det? Hur påverkas aptiten?

Låt skolrestaurangen bli en naturlig mötesplats!

Helhetsupplevelsen och trivseln har stor betydelse för hur mycket man äter och påverkas bland annat av bemötande, logistik, möbler och servering. Rummet skapar förutsättningarna för eleverna att umgås – samtidigt måste ljudnivån vara okej.

Väldigt många människor är inblandade i beslut som påverkar utbud och kvalitet, och hur mycket näring som hamnar i gästernas magar. Låt en konstruktiv dialog styra, bjud in elever och föräldrar, pedagoger, rektorer, leverantörer, politiker och tjänstemän inom kommunen.

Vad behöver ändras för att skapa bättre måltidsupplevelser i din skola? – kortare köer, fler valmöjligheter, mer inspirerande meny och snygga skyltar, fler stolar eller nya gardiner?

Att samverka kring en gemensam värdegrund främjar hela skolans verksamhetsmål.