« Tillbaka till Pedagoginfo

Varför ska man gympa och vad kan man vinna med det?

Enligt min åsikt är det viktigt att ha en helhetssyn på god hälsa och goda levnadsvanor. Att på ett roligt och lekfullt sätt gympa med barn är en del i att främja goda levnadsvanor och arbeta med en aktiv rörelse i tidig ålder. Idag vet vi att om vi grundlägger en god livsstil i barndomen kan detta ha stor betydelse för vår hälsa i vuxen ålder.

Tanken med "Gympa med Kalvin" är bland annat att under lekfulla former introducera och lära barnen i tidig ålder att ta hand om sin kropp. Övningarna bygger framförallt på de grundläggande rörelserna. Genom att befästa och variera de grundläggande rörelserna, får vi en större rörelseerfarenhet, som gör oss bättre rustade för livet.

Vad är då fördelarna med att gympa och röra på sig? Dels har det en fysisk aspekt. Kroppen blir starkare och friskare. Fysisk aktivitet är också viktig för kroppens och hjärnans utveckling. Att röra sig gör att man i regel mår bättre och sover bättre. Rörelsen är också viktigt för personlighetsutvecklingen och att kunna hantera stress. Fysisk aktivitet gör det lättare att balansera energiintag och energiförbrukning. Fysisk aktivitet i kombination med goda kostvanor är också en viktig faktor för att undvika övervikt både som barn och senare i vuxen ålder. Övervikt har idag blivit ett allt vanligare hälsoproblem även bland barn. Det är därför av största vikt att lära barn i tidig ålder hälsosamma levnadsvanor som t ex att vara fysiskt aktiv och ha bra kostvanor. Detta kan vara avgörande för att undvika livsstilsjukdomar och övervikt i vuxen ålder.

Slutligen vill jag säga att "Gympa med Kalvin" ger både glädje och upplevelser och främjar utvecklingen och goda levnadsvanor för våra barn. Men detta är inte tillräckligt. Vi vuxna är viktiga förebilder för att visa våra barn att röra på sig är både roligt och viktigt. På vilket sätt barn rör sig spelar kanske inte så stor roll. Det viktiga är att de rör sig!

Christer Sandberg

Idrottslärare och ansvarig för MTI

Rekommenderad läsning:

Publikationer och forskning från ki.se, sahlgrenska.gu.se, folkhalsoguiden.se, folkhalsan.se, forskning.se, gih.se, rf.se

Gympa med Kalvin

En CD med två härliga gympaprogram. Ett för barn mellan 1 och 5 år och ett annat program för barn mellan 6 och 9 år. Handledning medföljer.

Beställ den här

 gympa2