« Tillbaka till Pedagoginfo

Källsortera ditt hushållsavfall

Genom att sortera sopor bidrar du till att skydda både människa och natur. Sopor kan nämligen innehålla både farliga och värdefulla ämnen och genom att sortera väl kan du se till att dina sopor hamnar på rätt plats och tas hand om på ett säkert sätt. Sopsortering sparar också energi. Om du sorterar rätt kan ditt avfall återvinnas och materialet användas på nytt. Man kan exempelvis återvinna papper, kartong, vitt och färgat glas samt metall- och plastförpackningar.

Våra nya förpackningar

Vår största produkt är den vanliga mjölken - Standard-, Mellan- och Lättmjölk. Varje år tillverkas mer än 65 miljoner mjölkpaket vid mejeriet i Malmö. Mer än 1 800 ton papper används till dessa mjölkförpackningar.

I början av året bytte vi till ett mer miljövänligt förpackningsmaterial. De nya förpackningarna är tillverkade av ett oblekt papper och processen för att tillverka dessa förpackningar kräver mindre energi. Pappersmassan till de nya förpackningarna tillverkas dessutom av virke från ett skogsbruk som tar särskild hänsyn till människa och miljö. På våra förpackningar står det dessutom hur du ska återvinna mjölkpaketet. Mjölkpaket återvinns som pappersförpackning och ju fler förpackningar som går till återvinning desto lägre blir vår klimatpåverkan. Papper kan återvinnas omkring sju gånger.

Vad kan du göra för miljön?

Transport Genom att cykla, gå eller åka kollektivt till affären istället för att ta bilen bidrar du till mindre utsläpp av växthusgaser.

Planering Planera ditt inköp så att du inte köper hem mer mjölk och andra varor än vad du hinner förbruka. På så sätt slipper du slänga gammal mjölk, vilket minskar belastningen på miljön och plånboken.

Förvaring Mjölk ska förvaras kallt. Om mjölken står ute länge minskar hållbarheten och du riskerar att mjölken blir dålig innan bäst före datumet. Ha för vana att alltid ha mjölken i kylskåpet.

Återvinn Klimatpåverkan är beroende av vad som händer med våra förpackningar. Förpackningar av kartong och papper som går till återvinning innebär att färre nya träd behöver fällas samtidigt som man sparar energi genom att använda gammalt papper för att göra nytt (jämfört med att göra ny träråvara). Alltså, ju fler förpackningar som går till återvinning desto lägre blir vår klimatpåverkan.

Av: 
Armina Nilsson


Miljöansvarig, Skånemejerier


armina.nilsson@skanemejerier.se

 

 

 kallsortering 2