Nya nordiska näringsrekommendationer

I början av oktober presenterades de nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR 5) för det nordiska ministerrådet. Rekommendationerna kommer att bli officiella rekommendationer som används i Sverige.  Det vill säga Sverige kommer inte gör några egna svenska näringsrekommendationer utan NNR5 kommer ersätta tidigare rekommendationer från 2005 (SNR 2005 och NNR 4). Just nu pågår en översättning av rekommendationerna på livsmedelsverket och därefter kommer det att presenteras på deras hemsida. Nedan presenteras några av de förändringar som skiljer NNR5 mot NNR 4.

Fokus på hela kosten

NNR 5 har större fokus på hela kosten tack vare allt starkare vetenskapliga studier som visar vikt av helhet.  Det innebär att hälsosamma matvanor är viktigare än att fokusera på enskilda näringsämnen. Det är också större fokus på vilken sort av näringsämne som konsumeras än specifika mängder. Generellt bör vi öka intaget av grönsaker, baljväxter, frukt, bär, nötter, fröer, fisk och skaldjur. Intaget av processat kött, rött kött, livsmedel med tillsatt socker, salt och alkohol bör minskas. 

Även rekommendationerna kring fysisk aktivitet har ändrats något. Tidigare var det 30 min/dag som gällde nu är det minst 150 min av måttlig intensitet och 75 min av hög intensitet i veckan som krävs (innebär ca 15 min mer fysisk aktivitet per vecka än tidigare).

Fett och omättade fettsyror

Rekommendationerna för totalt intag av fett har ökat något på grund av rekommendationerna för omättade fettsyror höjts något enligt tidigare. Studier visar att balansen mellan omättade och mättade fettsyror är viktigare än den totala mängden. Rekommendationen är nu att andelen omättade fettsyror bör utgöra minst 2/3 av det totala fettintaget. 

D-vitamin

Rekommendationen för D-vitamin höjs för barn över 2 år, vuxna och äldre.  För personer mellan 10 - 60 år innebär det en höjning från 7,5 µg till 10 µg. Äldre och personer som vistas ute i mycket begränsad omfattning bör höja intaget till 20 µg/dag. Beräkningarna är gjorda under vinterhalvåret då vi nordbor har ett högre behov av D-vitamin än under sommarmånaderna. 

Av: Richard Löfgren,
Forskningschef, Skånemejerier

richard.lofgren@skanemejerier.se

4 Bild Richard Löfgren