« Tillbaka till Pedagoginfo

Gödsel och biprodukter kan användas för att skapa klimatneutral biogas

Skånemejeriers vision är att vara ett kretsloppsbaserat mejeriföretag. Med detta menas att gödsel och andra råvaror från Skånemejeriers gårdar, tillsammans med biprodukter från våra anläggningar, ska användas för att producera klimatneutral biogas. Biogas kan sedan användas som energikälla på våra mejerier eller som bränsle i våra lastbilar. När biogas har utvunnits transporteras näringsrik och nästintill luktfri gödsel tillbaka till gårdarna för att spridas på åkermarken. Marken kan ta upp näringsämnen från gödseln och vi får ett naturligt kretslopp.

Fakta om biogas
Biogas är förnyelsebar gas som huvudsakligen består av metan och koldioxid. Bildningen av biogas sker naturligt när mikroorganismer bryter ner biologiskt material i en syrefri miljö. Detta sker exempelvis i våmmen hos kor, på soptippar, i sumpmarker, i olika typer av rötningsanläggningar m.m. Biogas kan användas till värme, el eller som bränsle till fordon.

Av Armina Mustafic

Miljöansvarig, Skånemejerier

armina.mustafic@skanemejerier.se

 Kretslopp2