« Tillbaka till Pedagoginfo

Ko, hälsa och livsmedelssäkerhet

Sverige är ett av världens bästa länder att vara mjölkko i. Vi är till exempel det enda land där alla kor har lagstadgad rätt att gå på bete under sommaren. Svensk mjölkproduktion är ledande i djurvälfärd och svenska mjölkkor är bland de friskaste i världen.

Friska kor är förutsättningen för att kunna producera mjölk med bra kvalitet. Det bygger på friskvård för kor och restriktiv och kontrollerad användning av läkemedel. Djurvälfärd och djurens hälsa har också en stor betydelse för det ekonomiska resultatet hos mjölkbonden.

Skånemejeriers mjölkbönder förväntas levere­rar mjölk som uppfyller de kvalitetsprogram och de leveransregler som finns och alla gårdar internrevideras. Mjölken påverkas av hur kon mår och vad kon får för foder, därför är det viktigt att gården arbetar med kvalitetssäkring.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsarbetet är till för att stärka gårdens ekonomiska kon­kurrenskraft men också viktigt för allas förtroende för mejeriprodukterna. Det finns några saker i kvalitetsarbetet på mjölkgården som är extra viktiga, till exempel ska gården kunna visa att de följer de lagar, förordningar och föreskrifter som finns. Det samma gäller för de överenskommelser som är gemensamma för hela mejeribranschen.

LRF:s Miljöhusesyn är en checklista som bonden kan använda i kvalitetsarbetet på gården, Den är en bra genomgång av gården och visar om gården uppfyl­ler de lagar som gäller inom områdena miljö, djurskydd samt foder- och livsmedelssäkerhet. Dessutom behandlas den arbetsmiljölagstiftning som reglerar de mest olycksdrabbade områdena. Många av livsmedelsföretagen ställer krav på en genomförd Miljöhusesyn för leverans. Det finns också mejeribranschöverenskommelser och gemensamma krav från föreningsföretagen. Miljöhusesynen bör därför ingå som en självklar del i kvalitetsäkringen.

Den svenska mjölkproduktionen har en positiv inverkan på miljön, exempelvis när det gäller öppna landskap och biologisk mångfald. Idag görs arbete för att utveckla klimatsmart mjölkproduktion och närodlat foder.

När mjölken hämtas på gårdarna tas prover för att man ska kunna kontrollera att mjölken håller god kvalité. Det som analyseras är till exempel fett- och proteinhalter. Dessa halter påverkar också hur mycket mjölkbonden får betalt för mjölken.

Lagen

Djurskyddslagen är förebyggande och målet är att djuren ska ha det bra och kunna bete sig naturligt. I Sverige finns gamla etiska och kulturella värderingar om mänskliga skyldigheter och rättigheter mot djur. Den djurskyddslag som finns i Sverige bygger på dessa värderingar. Det finns också bestämmelser inom EU som påverkar Sveriges djurskyddslag. Alla djur som hålls av människor omfattas av djurskyddslagen.

Tar bonden hand om sina kor så tar korna hand om sin bonde!

Av Anna Forslid, Avdelningschef Info och Ägarservice, Skånemejerier anna.forslid@skanemejerier.se 

Hänvisning:

www.miljohusesyn.nu, www.lrf.se, www.jordbruksverket.se

www.skanemejerier.se, www.svenskmjolk.se