« Tillbaka till Pedagoginfo

Förnyelsebar energi

Solenergi, vind- och vattenkraft, bioenergi som till exempel träflis och biogas samt geoenergi som bergvärme, kommer från naturens resurser och kan återskapas. Dessa energislag är exempel på förnyelsebar energi.

Eldningsolja, gasol och naturgas är ändliga naturresurser som bidrar till exempelvis för­surning och övergödning och förstärker växthuseffekten. Det är typer av energislag som vi försöker ersätta genom att använda så mycket förnyelsebar energi som möjligt.

På Skånemejerier använder vi förnyelsebar energi på följande sätt:

- Vi använder el som kommer från vattenkraft
- Vi använder fjärrvärme (fliseldning) på ysteriet i Kristianstad
- En del av våra distributionsbilar kör på biogas
- Vi invigde nyligen en biogasanläggning på en av gårdarna i Hjo, som förser Hjordnära Mejeri med energi från gödseln. På så sätt står gårdens energikretslopp också för en del av förädlingen av Hjordnäras mejeriprodukter.

Detta tillsammans med energihushållande åtgärder leder till mindre utsläpp av växthusgaser och en bättre miljö för framtiden. 

Experimentera med vindkraft

Att bygga ett samhälle med en hållbar utveckling innebär bland annat att hushålla med jordens naturresurser. Detta är en förutsättning för att kommande generationer ska få en bra livskvalitet och kunna tillgodose sina behov.

Att skapa energi och el påverkar vår miljö. Förnyelsebara energikällor anses som fördelaktiga ur miljösynpunkt. Det är källor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Vindkraften är en sådan källa.

Att använda kraft från vinden har människor gjort i tusentals år. Enkelt uttryckt fångar man vinden och låter dess styrka göra jobbet åt oss. Idag kan vi omvandla vindens energi till el i stora vindkraftverk.

Klipp ut en spiral ur ett vanligt papper och fäst en sytråd i spiralen och håll den över ett värmeljus. Den varma luften stiger och det bildas luftströmmar som sätter spiralen i rörelse. Luften från sidorna strömmar till och då uppstår vindar.
 

Experimentera med solenergi

Solenergi kallas den energi som kommer ifrån solens strålning.

Låt eleverna uppleva solens värmestrålning en solig dag. Låt dem gå och känna efter var de kan hitta det varmaste materialet på skolgården. Uppmana dem att känna med händerna på olika ytor som väggar, fönster och trädstammar. Låt dem anteckna vilken färg det var på materialet och hur ytan kändes. Diskutera upplevelserna och led in samtalet mot hur eleverna kan använda sina iakttagelser till att konstruera en solfångare.

Experimentera med vattenkraft

Vattenkraft är energi som kommer av strömmande vatten. Strömmarna kan till exempel finnas i vattendrag.

Konstruera ett enkelt vattenhjul av en mjölkartong, en blomsterpinne och ett äpple. Börja med att klippa till 4-6 rektanglar, c:a 8x4cm stora, från mjölkpaketet. Dessa blir vattenhjulets skovlar. Gör sedan lika många ytliga snitt i äpplet som du har klippt till skovlar. Tryck försiktigt in skovlarna i äpplet. Trä blomsterpinnen igenom äpplet. Nu är det dags att prova vattenhjulet i en bäck. Låt eleverna undersöka om vattenhjulet kan snurra olika fort på olika platser i bäcken.
 

Källa till pyssel: http://www.naturskolan.lund.se/blad/blad65-energiexperiment/naturskolebladet___nr_65.htm 

Av: 
Armina NilssonMiljöansvarig, Skånemejerier


armina.nilsson@skanemejerier.se
    

 fornyelsebar energi