« Tillbaka till Pedagoginfo

Vatten

Regnvatten

Vatten finns överallt, runt omkring oss och i många former. I alla tider har de flesta barn älskat att leka och experimentera med vatten. Därför är det viktigt att tillsammans med barnen skapa en förståelse för vattnets värde för allt levande och varför vi ska vara rädda om och sparsamma med vatten. Ett sätt är att synliggöra vattnets kretslopp. Att visa barnen vattnets flöde mellan havet, atmosfären, grundvattnet och levande organismer.

Ett sätt att hushålla med vatten är att samla regnvatten. Regnvattnet kan barnen sedan använda exempelvis till att vattna med vattenkanna i trädgårdslandet eller komposten istället för med slang. Barnen kan också använda regnvattnet i olika former att experimentera med.

Andra saker vi kan ta upp med barnen om hur vi hushållar med vatten kan till exempel vara:

• Låt inte kranar stå och rinna.

• Bestäm dig för ett glas som ska användas som vattenglas under en dag eller fyll på en vattenflaska.

Detta gör att antalet glas som behöver diskas minskar.

• Duscha istället för att bada. Investera i snålspolande duschmunstycken.

• Spola inte i kranen tills vattnet blir kallt. Ha en kanna med vatten i kylen istället.

• Tänk på att om du spolar vatten för att få varmvatten kan du samla vattnet som inte används i en tillbringare eller vattenkanna och använda det för att vattna växter.

• Vattna i trädgården tidigt på morgonen eller sent på kvällen, så inte vattnet avdunstar.

Vatten på mejeriet

I Sverige har vi mycket vatten. Men det betyder inte att vi slösar med det i onödan. Ett mejeri använder stora mängder vatten till flera olika processer. Det mesta vattnet går åt till att rengöra mejeriet och mjölkbilarna. Med effektiva maskiner och diskar minskar vi vattenförbrukningen kontinuerligt. Personalen är extra uppmärksam och meddelar eventuella läckage om det sker. Diskvattnet som lämnar mejerierna innehåller mjölkrester och måste renas i olika steg på reningsverk innan det släpps tillbaka till naturen. Allt för att minimera övergödningen och algblomningen.

Av:
Armina Mustafic
Miljöansvarig, Skånemejerier
armina.mustafic@skanemejerier.se

vatten