« Tillbaka till Pedagoginfo

Att bygga relation

Relationsbyggande är ett av de viktigaste utvecklingsredskapen för ett barn i tidig ålder. Christer Sandberg ger sin syn på vuxen-barn-relationen.

Efter mer än 30 års arbete med barns motorik, perception och utveckling kan jag fortfarande inte sluta att förundra mig över varför förskolan inte får mer tid till att arbeta med förebyggande åtgärder, när det gäller våra barn. Att förebygga innebär att i möjligaste mån undvika problem längre fram.

En av de viktigaste förbyggande åtgärderna för mig är att bygga och vårda relationer i tidig ålder. Detta utvecklingsredskap, vars betydelse inte kan överskattas, är både en livsviktig och en nödvändig grund för en god utveckling. Samspelet mellan barnet och den vuxne kräver både tid och kontinuitet. Detta rimmar dåligt med dagens stora barngrupper och låga personaltäthet. 

Det är alltid vi vuxna som har det slutgiltiga ansvaret för relationen. Detta innebär att alla som möter barn i sitt dagliga arbete har ett ansvar tillsammans med föräldrarna att skapa relationer och bra förutsättningar för barnen.

Men det yttersta ansvaret har våra politiker och övriga ansvariga för förskolans och skolans inriktning, att se till att skapa rätt förutsättningar för föräldrar och personal och inse att relationen är en central faktor för utveckling, som inte gäller bara för det lilla barnet, utan är en sanning som gäller hela livet. Det är ett högt spel vi spelar, när insatsen är våra barn och vår framtid.

Det är varje barns rätt att få närhet, kärlek, känna sig trygg, bli sedd och bekräftad. Relationen, samspelet och anknytningen till en vuxen person är en central förutsättning för barnets sociala kompetens, identitetsutveckling och för att förstå omvärlden. Relationen är också ett redskap för att barnet ska kunna utveckla en mängd olika funktioner som t ex språk, motorik, perception, samvete och känslokontroll.

Ge därför våra barn en trygg relation med positiva upplevelser. En god relation i botten kan ha en avgörande betydelse för våra barns psykiska och fysiska hälsa.

Christer Sandberg

Idrottslärare och ansvarig för MTI

Rekommenderad läsning:

Förskola för de allra minsta - På gott och ont, Magnus Kihlbom, Birgitta Lidhult, Gunilla Niss, ISBN 978-91-733126-7-7

Läs mer

Läsvärt om laktosintolerans

Synen på mättat fett på väg att förändras

Bygg er egen kompost

Gruppbild