« Tillbaka till Pedagoginfo

Ät ost och må bättre


Ost innehåller mjölkens alla nyttigheter men i en mer koncentrerad form. Åtskilliga studier har visat på positiva effekter av att äta ost.

En ny norsk studie (The Oslo health study) på drygt 18 000 personer i Oslo har visat att de som regelbundet konsumerar ost löper mindre risk att drabbas av det metabola syndromet. En person som lider av metabola syndromet har två eller fler av diagnoserna högt blodtryck, försämrad blodsockerreglering, höga blodfetter eller bukfetma. Det är ett tillstånd som ger högre risk att utveckla diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom.

Studien i Norge visade att ju oftare försökspersonerna åt ost, desto lägre var risken att drabbas av metabola syndromet och övervikt. Resultaten har publicerats i en vetenskaplig tidskrift: J Am Coll Nutr. 2011, 30(3):182-90.

De norska forskarna har tidigare visat att ost har en gynnsam inverkan på blodfetterna. Motsvarande
samband har också setts för mjölkprodukter i flera andra studier.

Av Lena Nyberg
Forskningschef, Skånemejerier
lena.nyberg@skanemejerier.se

Hårdost skyddar tänderna

Bland de livsmedel som idag tillskrivs störst betydelse i syfte att minska risken för karies finns ost och övriga mjölkprodukter. Ost är speciellt intressant då den, till skillnad från övriga mjölkprodukter, inte innehåller laktos (mjölksocker) och har ett koncentrat av aktiva komponenter. Det finns en rad studier som visar att personer som äter hårdost har bättre tandhälsa än de som inte gör det. Osten kan t o m bygga upp skadad emalj och stärka tänderna.

Sannolikt är det kombinationen av kalcium, fosfor och ostens protein (kasein och vissa bioaktiva peptider) som stärker tandemaljen. Vissa proteiner har speciella egenskaper, som gör det svårt för bakterier att fastna på tänderna. Hårdost bidrar även till att hålla pH-värdet i munnen på en jämn nivå och förhindra att frätande syror löser upp tandemaljen. Andra fördelar är att hårdost verkar stimulera salivflödet.

Effekten av ett dagligt intag av hårdost på kariesförekomst har studerats i en grupp svenska barn. Resultaten är publicerade i en vetenskaplig tidskrift: Caries Res 2007;41:26-33.

Att avsluta måltiden med en bit ost kan alltså löna sig, i form av bättre tandhälsa.

Av Lena Nyberg
Forskningschef, Skånemejerier
lena.nyberg@skanemejerier.se

Herrgårdsost