< Tillbaka till pedagoginfo

Är det viktigt att främja barns kreativa skapande?

I läroplanen för förskolan kan man läsa följande: "Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter".

Men vad innebär egentligen detta? För mig är det att uppmuntra barn till aktiviteter som främjar hjärnans utveckling och lägger grunden för en livslång inlärning. Detta gör man bland annat genom att uppmuntra och främja barns kreativa skapande och ge dem rikliga tillfällen till att t ex pyssla, konstruera, bygga, lägga pussel, måla, rita och röra på sig i en tillåtande och inspirerande miljö utan krav och förväntningar på resultatet.

För att få barn intresserade av att lära är det alltid viktigt att utgå från barnets behov och förmåga genom att möta dem på rätt nivå, på rätt sätt och med ett intressant och spännande lekmaterial.

Man bör också tänka på att barn inte gestaltar alltid utifrån vad de ser, utan utifrån de erfarenheter, upplevelser och "minnesbilder" de har om sin omvärld. Med växande ålder och träning lär sig dock barn bättre omvandla sina erfarenheter till symboler i sitt gestaltande. Ett exempel:

Min dotter kom hem en dag från förskolan med en present till mig. Presenten var väl inslagen i tidningspapper och när jag öppnade den var det en lerklump, målad halvt röd med ett snett hål i. Jag sa, oj så fin, men visste inte riktigt vad det var. Min dotter räddade mig ur situationen genom att glatt och stolt säga.

- Pappa visst är ljusstaken fin som jag gjort till dig.

Jag svarade, att jag tyckte den var mycket fin och att jag blev mycket glad för den. Vi ställde den på bordet och satte i ett ljus som stod helt snett, tände ljuset och min dotter sken som en sol. Denna ljusstake har än idag, 25 år senare fortfarande en stor plats i mitt hjärta.

Vad jag vill ha sagt med detta är att vi vuxna alltid ska koncentrera oss på barnets engagemang, inte på det färdiga resultatet. Det är glädjen, nyfikenheten och lekfullheten som är det viktigaste i barnets lärande.

Christer Sandberg
Idrottslärare och ansvarig för MTI

Rekommenderad läsning:
Publikationer och forskning från forskning.se, skolverket.se, ncm.gu.se 

 Christer -sandberg