Maj

Målsättningen med en motorikbana är att låta barnen på ett lekfullt sätt få en allsidig grovmotorisk träning för att framförallt utveckla styrka, koordination och balans/jämvikt. Motorikbanor kan innehålla många aktiviteter, som kan kombineras på många olika sätt. Användningsområdena är många som t ex vid motorisk träning eller som lekplats i förskolan och skolan.
 
För ytterligare information om motorikbanor kontakta MTI,
0431-36 98 10 eller besök MTI:s hemsida www.mti.m.se, klicka på produkter och sedan motorikbanor.
 
Storlek: 42 KB
 
Maj