Juni

Att bygga koja 
En koja kan man bygga på många olika sätt. Men en riktig koja ska vara en primitiv bostad där tak och väggar bildar en enhet, till skillnad från ett hus. Här ska ni få ett tips på hur Kalvin och hans kompisar byggde en koja. De gick tillsammans ut i skogen och letade upp några långa grenar och många pinnar och kvistar. De var noga med att bara plocka grenar, pinnar och kvistar som låg på marken.
 
De långa grenarna satte de ihop som ett tält och knöt därefter ordentligt ihop grenarna i toppen med ett kraftigt snöre. Därefter stack de ner grenarna lite i marken så de stod stadigt.
 
Sedan knöt de fast många pinnar på tvären mellan grenarna och till slut flätade de in kvistar mellan grenarna och pinnarna. Detta tog lite tid för de var mycket noggranna, så att deras koja skulle bli tät. När de var klara tog de ett glas mjölk för att svalka av sig och sedan hade de möte i Kalvinklubben i sin nya koja.
 
Juni