« Tillbaka till Fotbollsskolan 

Fint/dribbling

 
Att kunna finta och dribbla är viktigt för att kunna ta sig förbi och passera sin motståndare. De allra minsta fotbollsspelarna kan redan nu börja bekanta sig med lite olika finter. Koppla dessa till att driva bollen.
 
Instruktion 
 
Generellt vid fintning och dribbling (för god fintnings- och dribblingskvalitet):
• Utmana din motståndare, driv bollen emot honom/henne.
• Gör din fint - så att motståndaren kommer ur balans.
• Vänta in motståndarens reaktion på finten.
• Dribbla förbi motståndaren - försök göra dribblingen innan motståndaren fått understöd.
• Utför momenten på ett avstånd som gör det svårt för motståndaren att nå bollen.
• Titta på bollen vid dribblingen och lär dig att gå både åt höger och vänster.
• Upp med blicken så snabbt som möjligt efter dribblingen.
• Gör ett ryck och löp ifrån.
• Du kan finta utan att dribbla och du kan dribbla förbi en motståndare utan att finta.
• Ju närmare foten du har bollen när du utmanar, fintar och dribblar, desto bättre.
• Ju högre fart på utmaning, dribbling och ryck, desto bättre.
• Ju högre fart, desto längre ifrån motståndaren kan du finta.
• Vid låg fart behöver du komma närmare motståndaren och göra en bättre fint, större rörelse än vid hög fart.
 
Passningsfint 
Instruktion 
• Spelaren driver bollen i anfallsriktningen.
• Vi tänker oss att spelaren blir attackerad. Spelaren vrider sig då åt höger och låtsas slå en passning som han/hon vill att motståndaren ska försöka täcka.
• Istället för att fullfölja passningen ändrar spelaren sig i sista ögonblicket, drar snabbt bollen åt vänster och dribblar förbi med ett ryck.
 
Överstegsfint 
Samma fint kan utföras åt båda hållen. Spelaren låtsas dribbla åt ena hållet, men går åt det andra. Tekniken är i stort sett densamma för många spelare, men utförandet är ändå starkt personligt. Det kan man konstatera när man ser spelarna i aktion.
 
Instruktion 
• Vi tänker oss att du är motspelare och att bollhållaren driver rakt mot dig.
• Plötsligt ser det ut som om han/hon ska dribbla med höger utsida och göra en riktningsändring åt höger.
• Sedan lyfter han/hon höger fot över bollen och dribblar sedan snabbt åt vänster med vänsterfoten.
• Om det behövs, kan man lyfta bollen över motståndarens fot vid dribblingen.
 
Skottfint 
Instruktion 
• Bollhållaren driver i riktning mot motståndarmålet. Vi tänker oss att han nu blir attackerad av en försvarande spelare.
• Bollhållaren fintar skott genom att göra en pendlingsrörelse och satsar för skott, men dribblar istället.
• Genom en lyckad skottfint kan bollhållaren ta sig förbi försvarsspelaren och förbättra sina möjligheter till ett bra avslut.
• På samma sätt kan man finta inlägg.
 
Vändpunkt 
Instruktion 
Exempelvis en back är på väg med bollen mot eget mål, förföljd av en motspelare.
Spelaren visar tydligt att han/hon aningen tänker vända eller spela åt vänster inåt planen med höger fot.
I stället för att slå till bollen tar han/hon ett kliv över den med höger fot och för över kroppstyngden på höger fot, vrider sig åt höger och dribblar snabbt iväg med vänster fot.

 

 

Teckenförklaring Dribbling 

 

 

Fint/Dribbling 1 
 
Syfte: 
Träna fint och dribbling.
 
Organisation:  
1 spelare/boll. Arbeta från långlinje till långlinje (eller från kortlinje till mittlinje).
 
Anvisning: 
Driv bollen framåt - gör riktningsförändringar, variera farten, stanna helt ibland. Försök även att driva med så hög fart som möjligt och lägga in finter av olika slag. Agera både som om en motståndare är nära och längre ifrån. Träna på att driva med båda fötternas in- och utsidor.
 
Instruktioner: 
Se allmänna instruktioner för fint och dribbling.

 Dribbling1 

 

 

 

Fint/Dribbling 2 
 
Syfte: 
Träna fint och dribbling.
 
Organisation:  
Två led. Varsin boll. 
 
Anvisning: 
Förste spelaren i vardera led driver upp mot konen och gör en överstegsfint eller tvåfotsdribbling (passningsfint).
 
Instruktioner: 
Se allmänna instruktioner för fint och dribbling.
Kvalitet för tempo.
Överdriv rörelsen i finten.

Dribbling2  

Fint/Dribbling 3 
 
Syfte: 
Träna fint och dribbling.
 
Organisation:  
En boll per spelare. Alla spelare inom en begränsad yta, vars storlek beror på antalet spelare och på om man vill träna med många spelare inblandade.
 
Anvisning: 
Driv bollen framåt med varierat sätt att driva. Lägg in finter och gör dribblingar genom att agera som om de andra spelarna är motståndare.
 
Instruktioner: 
Se allmänna instruktioner för fint och dribbling.

Dribbling3  

Fint/Dribbling 4 
 
Syfte: 
Träna fint och dribbling.
 
Organisation:  
3 spelare per boll. Avståndet mellan spelarna kan varieras. Ett lämpligt avstånd att utgå ifrån kan vara 10-15 m.
 
Anvisning: 
A driver mot konen, som fungerar som en tänkt motståndare, gör en fint och dribblar förbi. A passar/gör en överlämning till B och tar B:s plats. B driver mot konen osv. (1). Träna på olika finter och dribblingar en i taget.
 
Variation: 
Som 1 men nu runt två koner (2).
 
Instruktioner: 
Se allmänna instruktioner för fint och dribbling.
 

Dribbling4