Säl

 
Vid våra svenska kuster finns tre olika sälarter: gråsäl, knubbsäl och vikare. Sälen är ett däggdjur, som föder levande ungar och den andas med lungor. Men de har anpassat sig efter ett liv i vatten. Den simmar med baklabbarna (bakbenen) och stjärten och styr med framlabbarna. På land använder sälen sina framlabbar när den hasar sig fram. När en säl dyker stänger den både öron, nos och mun så det inte kommer in vatten. Sälens morrhår är så känsliga att den kan fånga en fisk i totalt mörker. Under pälsen finns ett tjockt fettlager som skyddar mot kyla.
Sälens unge kallas kut.
 
De svenska sälarna har inga fiender utom människan. I havet tar isbjörnar och valrossar sälar. Gråsälen är den största av de sälarter som lever vid Sveriges kuster och den lever både i Östersjön och i Atlanten. Den kan bli mellan 2 och 3 meter lång.
 
I Östersjön äter gråsälarna många olika slags fiskar samt blåmusslor. Varje dag äter en fullvuxen säl ungefär 7 kg fisk. Sill är den vanligaste maten. Därefterkommer lax och laxöring. Knubbsälen lever i södra delen av Östersjön och vid Västkusten. De finns också i norra Atlanten och i norra Stilla Havet. En knubbsäl äter cirka 5 kg fisk om dagen, mest torskfiskar. Vikaren lever i Bottenviken och Finska viken.
Säl Bild