Rödräv

 
Rödräven tillhör hunddjuren, vilket är ganska lätt att se. Rävens kropp är mellan 60 och 90 cm lång medan den långa yviga svansen, som är rävens stolta kännetecken, är 35-50 cm lång. Den har stora trekantiga uppåtstående öron och en mycket väl utvecklat luktsinne och hörsel. Ett pipande ljud från en mus kan räven höra på 100 meters håll! Pälsen har vacker rödbrun färg med vitt på strupen, bukens undersida och längst ut på svansen.
Räven finns i hela landet, både i kust- och fjälltrakterna och till och med i storstädernas parker kan man träffa den. Men den är mest vanlig i skogstrakter. Räven är mest aktiv i skymningen och på natten och födan består av smådäggdjur, fåglar, insekter, as och bär.

"Listig som en räv" brukar vi säga. Det kan bero på att räven är mycket försiktig har lätt att anpassa sig och har överlevt många års förföljelse. Många har jagat den för den vackra pälsens skull. Många rävar har också skjutits för att de varit smittade med sjukdomen rabies, som rävarna i sin tur får genom att äta smittade möss. En rabiessmittad räv kan vara väldigt aggressiv och bita vilt omkring sig och lätt föra smittan vidare. Numera lägger man ut köttben med vaccin på i skogen för att på detta sätt bota de sjuka rävarna.
Sitt eget revir markerar räven med doftmarkeringar av urin, spillning och doftkörtlar bland annat mellan trampdynorna. Dessa markeringar gör det också lättare för räven att hitta på natten.

Räven är en riktig enstöring utom under parningssäsongen. Ungarna föds blinda och döva med grå och ullig päls. Hanen deltar i uppfödningen genom att bära hem byten till grytet, som rävens bo kallas. Ungarna klarar sig själv efter 3-5 månader.
 
rodrav