Norsk gömme

 
Norsk gömme är som kurragömma, fast baklänges! 
 
Man utser en som ska gömma sig, sedan blundar alla andra och räknar till 100. När de räknat klart börjar var och en gå mot den plats där de tror kompisen har gömt sig. Det är förbjudet att prata, alla ska vara helt tysta! När man hittat den som gömt sig så gömmer man sig själv bredvid och säger inte ett knyst. Leken är slut när alla har gömt sig bredvid den som gömde sig. Den som hittade den som gömde sig sist får börja att gömma sig nästa gång!

 
Norsk gomme