Mjölkens väg

På gården

En ko mjölkas två gånger om dagen, varje dag året runt. Det blir cirka 30 liter per ko om dag. Alla mjölkgårdar har en egen mjölktank där mjölken förvaras kallt. Var eller varannan dag, beroende på gårdens storlek, kommer en stor tankbil från Skånemejerier och hämtar mjölken och kör den till mejeriet.

På mejeriet

När mjölken kommer fram till mejeriet hamnar den först i mjölkmottagningen. Man börjar med att tvätta hela bilen (1) och sedan smakar och luktar man på mjölken för att vara säker på att den är frisk (2). Därefter skickas mjölken till speciella förvaringstankar som kallas Silotankar. Tankbilarnas behållare rengörs noga innan de åker ut igen och hämtar mer mjölk.

Mjölken förvaras i Silotankarna i ungefär en till en och en halv dag innan den pastöriseras (3). Det betyder att den värms upp och sedan kyls snabbt ner igen för att få bort skadliga bakterier. I en maskin, som kallas separatorn (4), delas mjölken sedan upp i skummjölk och grädde. Därefter återblandas grädde och skummjölk till rätt fetthalt (Det finns ju många olika sorter - t.ex. minimjölk, lättmjölk, mellanmjölk och standardmjölk). En maskin som kallas homogenisator ser till att fettet i mjölken och de andra mejeriprodukterna blir jämnt fördelat. Alla dessa maskiner övervakas mycket noga i ett kontrollrum. På datorskärmar kan man se exakt var all mjölk finns och vad som görs med den. Den färdiga mjölken kyls och tappas över i stora förvaringstankar innan den går vidare till förpackningsmaskinerna.

Nu ska de olika mjölksorterna tappas (5), det vill säga de ska hällas i sina speciella förpackningar. Detta görs inne i slutna maskiner. Efter att förpackningarna fyllts kontrolleras också att paketet har rätt vikt och rätt datumstämpling. Man tar även prov och ser till att förpackningarna inte läcker.

Mjölken hamnar nu på det stora kyllagret. Här finns också alla andra mejeriprodukter som görs av mjölk t.ex. smör, grädde, fil och yoghurt. Nu är det dags för produkterna att lämna mejeriet. Många jobbar med att lasta stora lastbilar som står beredda att köra ut till affärer, skolor, sjukhus och till andra ställen där man beställt mjölk. Och till slut hamnar den goda mjölken hemma hos dig!

mjolkens vag