Lax

 
Laxen är en stor fisk. Den kan bli en och en halv meter lång och väga 35 kilo.
I familjen laxfiskar ingår också öring och forell.
 
Laxen finns i norra Atlanten, Vita havet och Östersjön och älvar och åar, som t ex Vindelälven, Kalixälven och Torne älv. Den finns också i Vänern och andra större sjöar.
 
Laxen föds i ett vattendrag, t ex en älv eller å. Efter ett par år vandrar den ut i havet eller större sjöar. Laxen återvänder till sin födelseälv när det är dags att leka, dvs när den ska skaffa egna ungar. När de leker lägger honan sin rom (ägg) som genast befruktas av hanens mjölke. Sedan täcker honan över gropen. Till våren kläcks äggen och laxyngel bildas. De växer ut till smålaxar som efter ett par år vandrar ut till havet.
 
Laxen är en av våra mest populära matfiskar. Den är också Hallands eget landskapsdjur.
 

lax