Kluriga lekar

 
Här är roliga lekar där du får fundera lite och vara lite påhittig.
 
Slå inte knut på dig själv!
 
Du behöver: ett snöre, minst 40 cm långt
 
Lägg snöret på bordet framför dig, det ska vara utsträckt. Ta en knutända i varje hand och försök slå en knut på snöret utan att släppa taget med någon hand! Hur ska du lösa det?
 
Att korsa en å
 
Lisa skulle ta med sig ett får, en varg och ett kålhuvud över en å. Enda sättet att ta sig över var att hoppa från sten till sten. För att hålla balansen kunde hon bara bära med sig en av dem åt gången. Fåret och vargen kunde inte lämnas ensama tillsammans för då skulle vargen äta upp fåret. Inte heller kunde kålhuvudet och fåret lämnas ensamma eftersom fåret gillade att mumsa på kålhuvuden. Hur ska Lisa göra för att få över alla välbehållna?
 
Ordkedjan
 
Deltagare: Två eller flera
Du behöver: papper och penna
Det gäller att bilda en lång kedja av sammansatta ord där sista delen i ordet blir första delen i ett nytt ord. Någon bestämmer ett ord (substantiv) att börja med, t ex HUS. Sedan hänger du på ett nytt substantiv, t ex VÄGG så det blir HUSVÄGG. Nu bildar du ett nytt ord med VÄGG, t ex VÄGGFÄRG och därefter t ex FÄRGBURK.
Man bestämmer hur lång tid man ska hålla på, t ex 10 minuter. När tiden är ute läser var och en upp orden i kedjan. Den som har flest ord vinner.
 
Sune från Svedala
 
Deltagare: Tre eller flera (en är lekledare)
Du behöver: papper och penna
Lekledaren hittar på ett antal frågor, t ex 10 st, som ställs till deltagarna. Allt går ut på att svaren måste börja på den bokstav som lekledaren bestämt. Det gäller att hitta på tokiga svar. När leken är slut läser ni upp svaren för varandra. Ingen vinner, men det är roligt att höra svaren!
Exempel: Bokstaven S
Vad heter han? Sune
Var bor han? Svedala
Vad har han för yrke: Skokrämstillverkare
Vilket husdjur har han? Sjölejon
Vad är han rädd för? Sågbocken
Vad gillar han mest? Skrot
kluringar