Kattuggla

 
Kattugglan är vår vanligaste uggla och den förekommer i syd- och mellansverige. Den är ca 38 cm lång, med ett vingspann på 95-105 cm. Färgen på fjäderdräkten varierar mellan grå och rödbrun medan vingundersidan är ljus. Den har mörka ögon, men saknar de tofsar på huvudet, som många andra ugglearter har.
 
Kattugglan lever i skogsmark, stora trädgårdar och parker. Den föredrar lövskog med ihåliga träd och vill gärna stanna i sitt hemområde hela året. Födan består mest av smågnagare, småfåglar, grodor, daggmaskar och insekter. Kattugglan är mest aktiv på natten.
 
Honan lägger 3-5 ägg som ruvas av henne i ca 30 dagar. Ungarna matas ända tills de blir 3 månader. Att närma sig ungarna kan vara riskabelt då honan försvarar dem väldigt aggressivt.
 
kattuggla