Grodor 

Det finns många olika arter, men här berättar vi om den "vanliga" grodan som på latin heter Rana temporaria.
 
Våren är grodornas tid. Deras kväkande hörs från dammar och diken i mars och april. Alla grodor föds i vatten. Honan lägger ägg i små slemmiga klumpar med 1000 till 3000 ägg i varje. Äggen kallas rom. Först ligger klumparna på botten, sedan sväller de och flyter upp till ytan där det är ljusare och varmare.
 
Ett nykläckt grodyngel ser ut som en liten fisk med en svans. De kan simma genast när de kommer ut och börjar direkt leta efter mat. Så småningom växer det ut ben och svansen försvinner. Och till slut har det blivit en riktig groda som kan krypa upp på land.
 
En groda blir mellan 5 och 10 cm lång och lever i ungefär 12 år. Honan är större än hanen. Vuxna grodor äter insekter, maskar, sniglar och grodyngel. Och de är duktiga på att fånga flugor med sin långa klibbiga tunga.
 
Många djur äter gärna grodor. Fiskar, flera sorters fåglar och ormar älskar grodor!
Grodorna övervintrar i hålor i marken, gärna i lös jord under lövhögar. Unga hanar kan också övervintra på botten i en vattensamling.
 
En groda kan hoppa långt. En padda hoppar inte, den kryper. Paddorna har vårtor men det har inte grodor, de är släta. Så nu kan du också skilja en groda från en padda!
 
grodor