Veckans rörelser

Veckans rörelse är tänkt att på ett lekfullt och roligt sätt stimulera barn till en mer aktiv livsstil. Rörelserna kan utföras både på förskolan, skolan och i hemmet.
 
Låt gärna barnen ta med instruktionerna hem varje vecka så kan barn och föräldrar öva tillsammans. I rörelserna står det ofta "med en annan person". Här menar vi personal, föräldrar, syskon, mor- eller farföräldrar eller annan person som står barnet nära.
 
Vissa rörelser kan vara svåra för de små, men låt dem prova och göra så gott de kan. Att öva rörelser på ett lekfullt och roligt sätt tillsammans med personal, föräldrar eller andra är i sig inte ett självändamål utan en möjlighet att ge barnen bästa möjliga förutsättningar för att klara av de dagliga rutinerna och själv söka sig till aktiviteter som utvecklar dem. Det viktiga är inte att barnen kan göra rörelsen efter en vecka utan vad träningen kan leda till.
 
Vi hoppas att du tillsammans med barnen ska få många trevliga och aktiva stunder.
 
Vecka 1 
Utgångsställning knäfyrfota (krypställning). Fingrarna ska vara riktade framåt. Se först framåt och titta därefter på magen mellan armarna. Rör endast på huvudet. Armar och ben ska vara stilla. Upprepa några gånger.
 
Vecka 2 
Utgångsställning knäfyrfota (krypställning). Fingrarna ska vara riktade framåt. Se först till höger och därefter till vänster. Rör endast på huvudet. Armar och ben ska vara stilla. Upprepa några gånger.
 
Vecka 3 
Hoppa hare. Handflatorna ska vara i golvet och fingrarna ska peka framåt. Hoppa framåt.
 
Vecka 4 
Gå skottkärra. En person håller i den andres ben strax ovanför knäna och kroppen ska vara väl sträckt.
 
Vecka 5 
Ligg på rygg med raka ben och armarna utmed sidorna. Ta isär benen och för samtidigt ihop händerna över huvudet.
Benen och armarna ska vidröra golvet hela tiden. Upprepa några gånger.
 
Vecka 6 
Kryp på händer och knän. Handflatorna i golvet, fingrarna ska peka framåt och underbenen i golvet med sträckt fotled.
Korsad krypning d v s höger hand och vänster ben och tvärtom. Hand och ben ska föras fram nästan samtidigt.
 
Vecka 7 
Ligg på rygg på golvet. Res upp till stående och ligg sedan ner på rygg igen. Stöt ifrån med händerna i golvet till stående.
 
Vecka 8 
Gå på tårna, hälarna och utsidan av foten. Tårna ska peka rakt fram hela tiden. Gå med små steg. Gå först på tårna, därefter på hälarna och slutligen på utsidan av foten.
 
Vecka 9 
Hoppa jämfota. Svikta i knäna och låt båda benen släppa under- laget samtidigt. Hoppa flera hopp i följd. Träna styrka.
Vi skiljer på dynamiskt och statiskt muskelarbete. Vid dynamiskt muskelarbete kontraheras och slappnar muskeln av växelvis. Vid det statiska muskelarbetet bibehålls muskeln spänd i samma läge under en längre tid.
 
Vecka 10 
Bäckenlyft. Ligg på rygg på golvet med armarna sträckta utmed sidorna och med handflatorna i golvet. Benen ska vara böjda. Lyft höfterna och hålla denna ställning i några sekunder.
 
Vecka 11 
Bäckenlyft med bensträckning. Ligg på rygg på golvet med armarna utmed sidorna och handflatorna i golvet. Benen ska vara böjda. Lyft höfterna och sträck samtidigt på ett ben och håll denna ställning i några sekunder. Återgå därefter till utgångsläget. Upprepa därefter med det andra benet.
 
Vecka 12 
Ligg på rygg på golvet med armarna utmed sidorna. Lyft benen och böj knäna. Cykla med benen i stora cirkelrörelser.
 
Vecka 13 
Utgångsställning knäfyrfota (som vid krypning). Gå sakta framåt med händerna så långt som möjligt. Fotlederna ska vara sträckta och hela tiden ligga i golvet. Gå därefter sakta tillbaka till utgångsläget. Upprepa några gånger.
 
Vecka 14 
Du ska lära dig se skillnad i storlek. Någon lägger tre eller flera föremål t ex pennor i olika längd och fråga dig vilken penna som är längst. Du kan även leta reda på föremål som har samma storlek.
 
Vecka 15 
Du ska träna begrepp som, stor - liten, lång - kort, smal - bred, hög - låg, under - över.
 
Vecka 16 
Du ska bedöma avstånd. Denna övning kan göras både inom- och utomhus. Någon frågar dig vad som är närmast eller längst bort.
 
Vecka 17 
Du ska se dig om i rummet för att se vad som finns. Därefter ska du blunda. Någon frågar dig t ex var är dörren eller fönstret. Du ska då peka var du tror dörren är utan att titta.
 
Vecka 18 
Du ska träna begrepp som, upp - ner, ut - in, rakt - snett, fram - tillbaka, sidan om.
 
Vecka 19 
Du ska gå runt i rummet. När någon klappar ska du ändra riktning t ex bakåt, åt sidan, framåt osv.
 
Vecka 20 
Du och en annan person sitter mittemot varandra. Ni har var sin penna. Du ska hålla din penna likadant som den andra personen håller sin penna t ex vågrätt, lodrätt, snett osv.
 
Vecka 21 
Du ska rita på ett papper. En annan person säger hur du ska rita, t ex rita ett streck rakt ner, rita ett streck åt sidan osv.
 
Vecka 22 
Du ska rita en stor pil på fyra olika papper. På det första papperet ritar du en pil som pekar uppåt. På nästa papper en pil som pekar nedåt. På det tredje papperet en pil som pekar åt vänster och på det sista en pil som pekar åt höger. Ta gärna hjälp av en vuxen när du ritar pilarna. Därefter ska du stå upp framför en annan person som visar dig de olika pilarna en i taget. Du ska peka åt det håll som pilen visar på papperet.
 
Vecka 23 
Du ska kunna kroppsdelarnas namn. En annan person säger namnet på en kroppsdel och du pekar på dig själv på den kroppsdel som benämndes.
Exempel på kroppsdelar: Huvud, arm, ben, hand, fot, näsa, rygg, axel, armbåge,
 
Vecka 24 
En annan person pekar på en kroppsdel på dig och säger vad den heter. Du ska sedan peka på samma kroppsdel på den andre personen.
 
Vecka 25 
Du ska rita en människa (gubbe) varje dag i veckan. Har du svårt för att rita en människa kan du ta hjälp av en vuxen. Du ska sedan tala med en vuxen om vad kroppsdelarna heter på den människa du/ni har ritat.
 
Vecka 26 
Du ska kunna benämna kroppsdelarna. En annan person pekar på en kroppsdel på sig själv och du ska säga vad kroppsdelen heter.
Exempel på kroppsdelar: Huvud, arm, ben, hand, fot, näsa, rygg, axel, armbåge, knä.

Rörelse2

Vecka 27 
Du ska träna begrepp som hård - mjuk, tjock - tunn, tungt - lätt, grov - fin, flytande - fast, varmt - kallt.
 
Vecka 28 
Känselpåse. En annan person lägger lätt igenkännliga föremål i en påse. Du ska söka rätt på en sak i taget med dina händer utanpå påsen och tala om vad det är för något.
 
Vecka 29 
Du ska leka blindbock med en annan person. Sätt en bindel för dina ögon och leta upp den andre personen i rummet.
 
Vecka 30 
Denna veckan ska du själv torka dig när du har tvättat dig, duschat eller badat. Tala om för en annan person vilken kroppsdel du torkar.
 
Vecka 31 
Du ska ligga på rygg eller mage på golvet. En annan person rör dig på en kroppsdel. Du ska säga vilken kroppsdel som berörs.
 
Vecka 32 
Håll i bollen. Du och en annan person håller en boll mellan er med handflatorna. Ni pressar från var sin sida av bollen. För bollen i olika rörelser och följ med. Variera hastighet och tryck mot bollen. Efterhand kan ni röra er runt samtidigt som ni utför rörelserna med bollen.
 
Vecka 33 
Du sitter på golvet med sträckta ben. Du ska sträcka och böja på fotlederna utan att lyfta knäna. En annan person kan hålla med ett lätt tryck på dina knän så du inte lyfter dem.
 
Vecka 34 
Du sitter på en stol och håller en boll med båda händerna och med raka armar framför din kropp. Du ska lyfta bollen ovanför huvudet och tillbaka igen. Därefter ska du flytta bollen med båda händerna så långt ut till höger som du kan och därefter så långt ut till vänster som du kan. Upprepa rörelserna några gånger.
 
Vecka 35 
Du ska ligga på rygg på golvet med armarna utmed sidorna. Du ska lyfta på ditt huvud och titta på dina fötter. Försök
titta på dina fötter i några sekunder. Därefter vilar du lite. Upprepa några gånger.
 
Vecka 36 
Du ska rulla sidledes på golvet. Du ligger på rygg. Du vrider huvudet, för över motsatt sidas arm och axel i rörelseriktningen. Överkroppen vrids med och sedan följer underkroppen med böjning i höft och knä i benet som rullar över. Rulla runt 4-5 varv och rulla därefter tillbaka.
 
Vecka 37 
Du ska gå balans framåt på en ca 8 cm bred balansbom eller liknande. Detta kan du träna på både inom- och utomhus. Du kan be någon hålla dig i händerna i början om du är osäker.
 
Vecka 38 
Du ska hoppa på ett ben framåt. Pröva att hoppa på både höger och vänster ben. Klarar du ej av att hoppa själv, kan du be någon hålla dig i händerna i början.
 
Vecka 39 
Du ska balansera på ett ben på stället. Du ska stå helt stilla med armarna hängande utmed sidorna. Pröva både på höger och vänster ben.
 
Vecka 40 
Du ska hålla en ballong i luften med dina händer. Slå till ballongen med en hand eller båda. Ballongen får inte röra marken. Se hur många gånger du kan slå till ballongen innan den rör marken.
 
Vecka 41 
Slå en ballong mellan dig och en annan person. Ni ska med en hand eller båda slå ballongen mellan er. Ni ska slå på ballongen varannan gång. Ballongen får inte röra marken. Se hur många gånger ni kan slå på ballongen innan den rör marken.
 
Vecka 42 
Kasta och fånga en stor boll mellan dig och en annan person. Du ska sträva efter att fånga bollen i händerna och inte mot kroppen.
 
Vecka 43 
Studsa en stor boll mellan dig och en annan person. Du ska sträva efter att fånga bollen i händerna och inte mot kroppen.
 
Vecka 44 
Du ska studsa med en stor boll med en hand. Träna båda händerna. Se hur många gånger du kan studsa bollen.
 
Vecka 45 
Du ska omväxlande klappa dig med båda händerna samtidigt på låren med handflata och handrygg. Upprepa några gånger.
 
Vecka 46 
Klapp-hand-knä. Du sitter mittemot en annan person. Börja klappa i händerna, därefter handflata mot handflata och till sist klapp mot knäna. Upprepa några gånger. Efterhand talar ni med varandra samtidigt som ni utför rörelserna.
 
Vecka 47 
Du ska krama en liten mjuk boll några gånger i följd. Du ska krama med alla fingrarna. Pröva med båda händerna.
 
Vecka 48 
Du ska rita en teckning varje dag. Du får rita vad du vill. Det enda viktiga är att du står upp fritt när du ritar.
 
Vecka 49 
En annan person visar dig delar av ett foto eller en bild. Du ska tala om vad det är.
 
Vecka 50 
Du ska sortera olika former. En annan person lägger ut ett antal former på bordet. Du ska para ihop lika former. Formerna kan vara utklippta i papp eller vara klossar.
 
Vecka 51 
Du ska kopiera tändsticksfigurer. En annan person lägger en figur av tändstickor t ex en kvadrat eller triangel och du kopierar den.
 
Vecka 52 
Du ska lägga ett pussel varje dag i veckan. Det gör ingenting om du lägger samma pussel varje dag.