Rörelseprogram3

Inledning 
"Rulla bollen"
Barnen sitter i en ring på golvet. Handledaren rullar bollen (lämplig boll gymnastikboll 280 gr eller Overball) till ett barn och säger: Jag rullar bollen till ......... (barnets namn). Därefter rullar barnet som tog emot bollen, den till ett annat barn o s v. Kan barnet inte själv säga namnet på det barn som bollen rullas till säger handledaren namnet.
 
Huvudmoment 
"Bollövningar"
Barnen får var sin boll (lämpliga bollar är Overballs). Barnen ska prova följande efter instruktion av handledaren:
1. Rulla bollen med en hand. Försök att vara bredvid bollen hela tiden.
2. Gå runt i rummet med bollen liggande i en hand.
3. Studsa bollen med båda händerna och fånga den igen (här kan även de äldsta barnen pröva att studsa med en hand).
4. Barnen går runt eller springer till musik. Vid stopp i musiken ska barnen t ex:
- Hålla bollen så högt över huvudet som de kan.
- Sätta bollen mellan knäna.
- Trampa med en fot på bollen.
- Ligga på bollen.
- Lägga bollen framför sig.
- Lägga bollen bakom sig.
- Lägga bollen bredvid sig.
 
Avslutning 
"Anspänning - avspänning (avslappning)"
Barnen lägger sig ner på rygg på golvet med böjda ben och bollen mellan knäna. Barnen ska pressa ihop bollen så mycket de kan och sedan slappna av. Upprepa några gånger. Därefter ska barnen ligga med raka ben och bollen mellan knäna och slappna av några minuter till lugn musik.

 

Gymnastik Och Rörelse2