Rörelseprogram2

Inledning 
"Partikull"
Markera en begränsad yta på gården med koner eller liknande. Barnen delas in i fyra grupper. Varje grupp får lekband i olika färger (blå, röd, gul och grön). När handledaren ropar en färg t ex röd ska barnen med de röda lekbanden kulla de övriga barnen. De som blir kullade sätter sig ner på marken eller står helt stilla. Handledaren byter färg ofta.
 
Huvudmoment 
"Motorikbana"
Gör en bana ute på gården. Här kan ni använda befintligt materiel. Vad man bör tänka på är att sätta ihop banan, så att barnen får en allsidig motorisk stimulans. Här kommer några exempel på vilka moment som bör ingå i en motorikbana: Rulla, åla, krypa, krypa igenom, snurra, gunga, hänga, klättra, hoppa, balansera, koordination (t ex bollar). Använd samma bana varje gång. Många barn kommer sedan, att själva göra detta i den spontana leken.
 
Avslutning 
"Anspänning-avspänning (avslappning)"
Om vädret tillåter kan ni vara ute. Gör annars detta inomhus med barnen. Barnen sitter i en ring efter varandra. Varje barn berör barnet framför sig på ryggen med sina händer eller med en piggboll en liten stund. Därefter lägger sig barnen på rygg och slappnar av några minuter.

Gymnastik Och Rörelse2