Rörelseprogram1

Inledning 
"Polkalek med fallskärm"
Musik: Polka.
Barnen står runt fallskärmen och håller den i kanten med båda händerna.
1. Hoppa sidgalopp först åt vänster och sedan åt höger (1-8 + 1-8)
2. Gå in mot mitten med fallskärmen och ut igen (1-8) Upprepa 1 gång
3. Lägg ner fallskärmen och gå runt på stället och klappa samtidigt i händerna, först åt höger sedan åt vänster. (1-8 + 1-8)
 
Huvudmoment 
"Fallskärm"
1. Träna färger. Barnen sitter runt fallskärmen. Handledaren går runt på fallskärmen. Barnen ska säga vilken färg handledaren stannar på.
 
2. Barnen står runt fallskärmen och håller den i kanten med båda händerna. Handledaren ger barnen ett nummer från 1 osv. Två barn ska ha samma nummer och stå mittemot varandra. Barnen ska arbeta med fallskärmen upp och ner. När fallskärmen är som högst ska ettorna byta plats genom att springa under fallskärmen. Sedan är det tvåornas tur att byta plats osv.
Alternativ: Barnen hälsar på varandra eller kramas under fallskärmen. Flera par byter plats samtidigt.
 
3. Barnen står runt fallskärmen och håller den i kanten med båda händerna. Handledaren lägger en stor mjuk boll (skumplastboll) i mitten på fallskärmen. OBS! Inga hårda bollar. Låt barnen svinga fallskärmen mot taket. Bollen kommer då att fara högt upp i luften.
 
4. Barnen står runt fallskärmen och håller den i kanten med båda händerna. Arbeta upp och ner med fallskärmen. När fallskärmen är som högst ska alla barnen släppa den samtidigt. Fallskärmen kommer att sväva av sig själv upp i luften.
 
Avslutning
"Nippertippan med fallskärm"
Barnen står runt fallskärmen och håller den i kanten med båda händerna. Gör följande:
1. Hoppade gjorde nippertippan.
Barnen hoppar hoppsasteg runt.
 
2. Somnade gjorde nippertippan.
Barnen lägger sig ner och har fallskärmen som ett täcke över sig. Endast huvudet ska synas utanför fallskärmen. Vila och slappna av några minuter.
 
3. Vaknade gjorde Nippertippan.
Barnen reser sig upp.

Gymnastik Och Rörelse2